Anna Stolarczyk & Rafał Kudrewicz


W dniach 10-13 października 2017 roku, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górnictwa oraz polityki surowcowej Państwa”. Okazją do zorganizowania tej konferencji była 50 rocznica założenia Oddziału Warszawa II Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Patronat honorowy nad konferencją objęli (fig. 1):

W tym roku ekipa wytrwałych podróżników z Oddziału Warszawa II udała się do Szkocji, aby w warunkach terenowych zrealizować temat: "Kaledonidy północnej Europy na przykładzie Gór Grampiańskich”. Oprócz obserwacji terenowych dotyczących bezpośrednio tematu wycieczki można było wyciągnąć szereg wniosków na temat odzwierciedlenia szeregu procesów geologicznych w krajobrazie i warunkach naturalnych Szkocji, a także, w jaki sposób warunki te determinowały życie codzienne mieszkańców w dawnych czasach i dziś.
W czasach historycznych warunki przyrodnicze znacznie bardziej wpływały na rozwój gospodarki i kultury Szkocji niż ma to miejsce obecnie, aczkolwiek warunki geologiczne nadal przynoszą dochody mieszkańcom – wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, a nawet, wbrew pozorom, wpływają na sposób wytwarzania poszczególnych rodzajów whisky.

Koleżanki i Koledzy, członkowie SITPNiG
List, który kieruję do Was wiąże się z propozycjami nowych rozwiązań, jakie zdaniem Zarządu Głównego powołanego na kadencję 2016-2020, stają się dziś niezbędne do wprowadzenia, celem unowocześnienia i usprawnienia działalności Stowarzyszenia. Szczerze liczę na Wasze wsparcie i zaangażowanie, jak również pomysły rozwijające poniżej zaprezentowaną koncepcję.

Dynamiczny rozwój narzędzi komunikacji w kierunku rozwiązań cyfrowych, przeniesienie dialogu społecznego w sferę Internetu oraz zmiany, które zaszły w tym zakresie w obszarach upstream’u i downstream’u, objętych wszak działalnością Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w znacznym stopniu stanowią dla nas motywację, ale też wyznaczają kierunki dla rozwoju organizacji takich jak nasza.


czytaj wiecej...

W listopadzie 2016 roku minęło 10 lat od formalnego powołania Klubu Seniora SITPNiG uchwałą Zarządu Oddziału Warszawa II. Inicjatywa powołania Klubu wyszła pod koniec lat 90-tych XX w. od ówczesnego Prezesa Oddziału ś.p. kol. Mieczysława Jastrząba i spotkała się z poparciem Seniorów – członków SITPNiG. Seniorzy w środowisku warszawskim brali aktywny udział w pracach Stowarzyszenia w ramach swoich macierzystych Kół i całego Oddziału, ale podnoszona była sprawa zorganizowania się w oddzielnym Kole lub Klubie. W czerwcu 2004 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału poparło te inicjatywy i zaleciło formalnie utworzenie przy Oddziale Warszawa II Klubu Seniora SITPNiG.

W dniach 06-14.04.2016 silna grupa reprezentująca Oddział SITPNIG Warszawa II przy PGNiG SA odbyła niezwykle interesującą i fascynującą wyprawę do Gruzji i Armenii. Oba te kraje, stosunkowo "młode" na mapie świata (niepodległe od 1991 roku), pokazały w pełni swą wiosenną urodę. W trakcie pobytu towarzyszyła nam przemiła pani Małgosia, pilotka z biura podróży Janter, które dobrze zorganizowało naszą wycieczkę.


7 kwietnia nad ranem po 3 i pół godzinnym locie wylądowaliśmy w Tbilisi, stolicy Gruzji. Gruzja, kraj leżący na Kaukazie i jego przedgórzu liczy ok. 4,5 milionów mieszkańców i zajmuje obszar prawie 70 tys. km 2 (z tego dwie trzecie to góry!!). Gruzini stanowią ok. 70% populacji, główne mniejszości to Rosjanie, Ormianie, Azerowie itd. Polaków w Gruzji żyje ok. 15 000. Gruzini pamiętają dobrze konflikt z Rosją w wyniku, którego stracili kontrolę nad dwoma prowincjami: Abchazją i Płd. Osetią. I bardzo cenią postawę Polski w tej wojnie, bezwarunkowo popierającą Gruzję.

Copyright © 2009-2018 SITPNiG Oddział Warszawa II